top of page

Skadetakst

Fra:

Skadetakst

Når en eiendom eller bolig får skade, vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en skadetakstmann  (gjerne uavhengig skadetakstmann) for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen.  Skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å kartlegge omfanget av skade og skadeårsak  samt estimere utbedringskostnader. I noen tilfeller får takstmannen også mandat til å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.

Placeholder Image

bottom of page