top of page

Denne rapporten er 
ikke gyldig

Ikke Gyldig
Takstrapport
Hvorfor er ikke rapporten gyldig ?

Det betyr at den aktuelle rapport ikke kan brukes i noen sammenhenger før bestiller/ rekvirent av rapporten har rettet feil som gjør rapporten ugyldig. Takstforetaket eller takstmannen tar ikke ansvar for rapporten eller dens innhold.

Hva betyr det?

Det kan være mange grunner til at en takstrapporten ikke er gyldig. Det kan være f.eks. at bestiller/ rekvirent ikke har gjort opp fakturabeløpet, det er oppdaget uriktige opplysninger eller annet.

Finne ut mer!

Kontakt Vertikon Takst for informasjon om rapporten og om det er mulig å konvertere den til en gyldig rapport.

Kontakt oss!
Logo Lindelid Takst
bottom of page