top of page
metro-1179249.jpg

Arealoppmåling

Ved usikkerhet rundt boligen, leiligheten eller byggets oppmålte arealer kan vi utføre arealoppmåling.

KORT FORKLART

Hva er arealoppmåling ?

For at arealet skal være måleverdig ( NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m. i min. 0,60 m. bredde. Ved skråtak måles 0,60 m. utenfor høyden på 1,90. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør oppgis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannsbolig.

arealmåling.png

  HVA ER AREAL EGENTLIG ?  

  AREAL  

Takstmann skal normalt angi bruttoareal (BTA) og Primærareal (P-rom), samt sekundærareal  (S-rom) i arealbeskrivelse. 
Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggens utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel ( eks. trapperom). Det skilles mellom bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus.

Vertikon Takst - arealbegreper---skisse

  Bruksareal (BRA)
Bruksarealet er hele arealet innenfor ytterveggene. Alt innenfor ytterveggene skal med, boder, skap, trapperom, etc. Samlet bruksareal er P-rom + S-rom.

Dette begrepet gir deg altså størrelsen på hele boligen.

Icon areal grønn

  Bruttoareal (BTA)
Bruttoarealet er «alt», ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Alle gulvflater, inkludert boder og skap, og inkludert både innervegger og yttervegger, er med i bruttoarealet.

Icon areal gul

  Bebygd areal (BYA)
Bebygd areal er det arealet som bygningen opptar av terrenget («fotavtrykket»). Terrasse med tak, samt bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5,00 m er med i bebygd areal. Bebygd areal er begrepet i byggereglene. Konstruksjon som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen over terrenget.

Icon areal gul2
Innebygd_veranda_balkong_innglasset_leilighet_Stavanger.jpeg

  HVA MED ANDRE ROM ?  

Balkong kan være BYA, S-rom, P-rom eller udefinert areal

Balkonger, terrasser, verandaer, altaner og tilsvarende er ikke måleverdige arealer for boligen, hverken BTA, BRA, P-rom eller S-rom. Men slikt areal kan derimot være bebygd areal (BYA). Det samme gjelder balkonger med delvis innglassing eller balkonger med vindskjerm.

Men balkonger og verandaer som er helt innglasset defineres som S-rom. Innglassingen kan være i form av enkle glass, isolerglass, glass med smale lufteåpninger mellom glassene, skyvbare glassfelter som kan åpnes/lukkes, glassverandaer i gamle hus (typisk sveitservillaer), vinterhager og sommerstuer.

 

En innglasset balkong, veranda eller terrasse defineres som P-rom dersom arealet inngår i og brukes som del av boligens øvrige oppholdsrom. Det vil si at den innebygde balkongen eller terrassen ikke lenger framstår som en balkong eller terrasse, men er et fullverdig P-romsareal. Rommet/arealet må brukes i tråd med opplistingene ovenfor som gjelder P-rom.

skisse_s_rom.jpeg

  HVA ER ET SEKUNDÆRROM ?  

Sekundærrom

Er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller felles del) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter.

S-rom inkluderer:

• Boder
• Tekniske rom
• Garasje
• Matkjeller
• Potetkjeller
• Uinnredet kjellerrom
• Kott
• Uinnredet loft
• Boder
• Garderobe / walk-in closet
• Oppbevaringsrom
• Garasje
• Fyrrom
• Søppelrom
• Tekniske rom
• Gang inklusive trapp mellom rommene som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

skisse_p_rom.jpeg

  HVA ER ET PRIMÆRROM ?  

Primærrom

 

Er bruksareal av boligens hoveddel dvs. bruksareal fratrukket evt. innvendige bodareal.

 

NB Boligareal er etter måleregler i NS 3940, ikke nødvendigvis i samsvar med Byggforeskriftenes krav til oppholdsrom.

P-rom inkluderer:

 • Kjøkken

 • Stue

 • Soverom

 • Garderobeskap

 • Bad

 • Badstue

 • Dusjrom

 • Vaskerom

 • Arbeidsrom

 • Innredet hobbyrom

 • Allrom

 • Innredet gang mellom P-rom, trapp mellom P-rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

 • Entré,

 • Trimrom 

 • Vindfang

 • Trapperom

 • Omkledningsrom (ikke walk-in-closet)

 • Hobbyrom

ER DU KLAR?

Bestill Arealmåling

Når du bestiller Areal måling fra Lindelid Takst får du en grundig vurdering av ditt areal i boligen din. Du får muligheten til å få full kontroll på hvor stor ditt areal er før et eventuelt salg, eller oppgradering. Ved å bestille Areal måling fra Vertikon får du en eksakt kjennskap om størrelsen på ditt areal og derved dine verdier. Dette vil da kunne være utgangspunkt for videre arbeider på din bolig.
bottom of page