top of page
hiclipart.com.png

Tilstandsanalyse

KORT FORKLART

Hva er en Tilstandsanslyse?

En tilstandsanalyse er en detaljert undersøkelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden et bygg befinner seg i på befaringstidspunktet.

Tilstandsanalyse av spesielle bygningsdeler, rom eller større bygninger utføres etter NS3424,  nivå 1.

Har du et bad eller andre spesifikke bygningsdeler du ønsker å vite mer om tilstanden på er det bare å ta kontakt.

Tilstandsanalyse av spesielle bygningsdeler, rom eller større bygninger utføres etter NS3424,

nivå 1. Har du et bad eller andre spesifikke bygningsdeler du ønsker å vite mer om tilstanden på er det bare å ta kontakt.

Mindre usikkerhet
Med en grundig tilstandsrapport utarbeidet av våre takstmenn får du vite om det er feil eller mangler i boligen før du kjøper eller selger.

Tryggere bolighandel
Tilstandsrapporten bidrar til en tryggere bolighandel med en fagkyndig vurdering før avtaleinngåelse om eierskifte.

Reduser konflikter
Ved å komme med relevante opplysninger om boligen gjennom en tilstandsrapport, justeres forventningen til kjøperen og konfliktnivået reduseres.

FORUTSIGBARHET 
i Fremtidige Kostnader


Når man skal selge bolig er det lurt å få en uavhengig takstmann til å gjennomgå eiendommen og utarbeide en tilstandsrapport. Når du skal selge boligen din vil kjøperne gjerne vite noe om tilstanden på boligen slik at det er forutsigbarhet i fremtidige kostnader.

Vertikon Takst Forutsigbarhet i kostnader

SENK KONFLIKTNIVÅET
Redusering av Konflikter og Tvister


Tilstandsrapport er ikke lovpålagt ved boligsalg, men vil ofte være med å senke konfliktnivået fordi forventningene justeres etter opplysninger du har fått. Tilstandsrapporten gir kjøper opplysninger som kan være avgjørende med hensyn til større fremtidige investeringer.

Vertikon Takst - Kjøp av bolig

FULL OVERSIKT
Grundig Vurdering av Boligens Tekniske Tilstand
 

Når du bestiller tilstandsrapport får du en grundig teknisk vurdering av boligen din. Du får muligheten til å utbedre forhold før et eventuelt salg, eller en god oversikt over bygningsdeler s
om står foran oppgradering. Ved å bestille tilstandsrapport får kort sagt en tryggere bolighandel.

Vertikon Takst - Grundig Vurdering av bolig
bottom of page