top of page
Trehytte

Tomtetakst

KORT FORKLART
Hva er en Tomtetakst?
Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringsdatoen. Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter en vurdering av beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet.

FÅ KORREKT PRIS
Objektiv Verdivurdering


I dag kan man få en verdivurdering på bolig eller eiendommen din av eiendomsmegleren billigere, eller ofte gratis. Forskjellen med å heller benytte seg av en verditakst utarbeidet av en takstmann er at takstmannen ikke har egne interesser i verdien som settes. Eiendomsmegleren kan ha ulike motiver for prisvurderingen, mens takstmannen har en objektiv innstilling til prisen han setter.

Vertikon Takst Objektiv Verdivurdering

Ubebygd grunneiendom

Ved taksering av ubebygde grunneiendommer for bolig, fritidsbolig eller næring finner man tomtens markedsverdi på befaringstidspunktet.

På bebygde eiendommer er tomteverdien en del av den totale verditaksten. Tomtens verdi tar utgangspunkt i pris for råtomten med tillegg for lokal infrastruktur, tomtens beskaffenhet og beliggenhet.
icon tomtetakst
Vertikon Takst opparbeiding av tomt

Råtomt

Råtomtverdien hentes fra det aktuelle området eller tilsvarende sammenliknbare områder.

Lokal infrastruktur som har betydning for verdien handler om hvordan omgivelsene er organisert, slik som

 
  • Offentlig eller privat adkomstvei, om
  • vann og avløp er offentlig, om
  • området er regulert eller ikke,
  • om avstander til bebyggelse,
  • handelssentrum og
  • offentlige tjenester.

Beskaffenhet

Når det gjelder tomtens beskaffenhet så vurderes graden av opparbeidelse.

Det kan dreie seg om parkeringsarealer og gangveier, beplantning og vegetasjon, terrengforhold og eventuelle spesielle hageanlegg.

Beliggenhet er et viktig element som handler om områdets popularitet, utsikt, solforhold, samt avstand til elementer som vann osv.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende pris.
Vertikon Takst - tomtekart

FÅ KORREKT PRIS

Lokalkjent takstmann

Vi har lokalkjente takstmenn med faglig kompetanse og lang erfaring som er avgjørende for å vurdere verdien på en eiendom. Det kan ofte være små variasjoner i bolig eller på eiendommen som vi vet vil påvirke markedsprisen betydelig. Vi er trent i å observere disse variasjonene samt lese markedet slik at eiendommen eller boligen som vurderes får en mest mulig korrekt pris.
Vertikon Takst Lokalkjente Takstmenn

Enkelt Forklart

Hva Brukes Tomtetakst Til?

Har du ubebygd tomt eller råtomt og skal refinansieres? Skal du låne penger med tomt som sikkerhet? Eller skal du kjøpe ut, bygge på tomten eller selge som følge av arveoppgjør, skilsmisse eller liknende? Da er det tomtetakst du trenger.

Arveoppgjør

Ved arveoppgjør brukes verdi- taksten for å konstatere en eiendommen, eller boligen din. Ofte kan arvet eiendom eller boligen ligge i et område du ikke er kjent i, eller du bare ønsker en fagkyndig vurdering.
icon arveoppgjør

Skillsmisse

I en skilsmisse situasjon vil det være fornuftig å få en objektiv og uavhengig part inn som vurderer verdien på eiendommen eller boligen som skal fordeles. Våre takstmenn er trent i å ikke skape splid, men utføre oppdraget profesjonelt og rettferdig.
Vertikon Takst - Deling ved skillsmisse
Vertikon Takst - Penger

Refinansiering

Verditakst er godt egnet til bruk for banker og andre låne- institusjoner som grunnlag for belåning eller refinansiering. Du kan bruke verditaksten ovenfor en låneinstitusjon, bank eller lignende som grunnlag for bedre lånevilkår eller utvidet lån.

ER DU KLAR?
Bestill Tomtetakst


Våre takstmenn har lang erfaring i å sette verdi på tomt. Vi er lokalkjente og har god teknisk kompetanse. Dersom du skal refinansiere eller skal dele i et oppgjør tar du kontakt med Vertikon idag for en tomtetakst.

bottom of page