top of page

KORT FORKLART
Hva er en Skadetakst?

Når en eiendom eller bolig får skade, vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en skadetakstmann  (gjerne uavhengig skadetakstmann) for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen.  Skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å kartlegge omfanget av skade og skadeårsak  samt estimere utbedringskostnader. I noen tilfeller får takstmannen også mandat til å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.

Skadetakst avklarer skadeomfang, årsaken til skaden og estimerer reparasjonskostnader. Den fagkyndige beskrivelsen er et godt grunnlag for erstatningsoppgjøret.

Vanlige Skader

Skader på bygning og innbo kommer aldri når det passer. Takstmenn i Vertikon har kompetanse til å vurdere de fleste skader og kostnadsberegne utbedringen.

Vanndråper

Vannlekkasjer fører ofte til store skader med kostbare utbedringer. Våre takstmenn vil komme raskt på stedet å sette i gang tiltak for å forhindre ytterligere skadeutvikling

Fuktproblemer kommer av mange forskellige grunner og er et generelt begrep. Vertikon er spesialister på å finne ut hvor fukten kommer fra og hvilke tiltak som må gjøres.

Brann er det som ofte gjør størst skade på bygning. Ved brann må en skadetakstmann forholde seg til bestemte instrukser og retningslinjer.

Frost kan gjøre stor skade og føre til blant annet vannskader. Våre takstmenn har kompetanse til å avdekke slike skader.

Roterende sky

Vi bor i et land hvor vær og vind påfører skade på bygninger. Få en oversikt over skadene på din bolig eller tips om hvordan de skal forhindres.

Sopp og råte er en konsekvens av fuktproblemer. Dersom dette påvises er det viktig å kartlegge skadeårsak, omfang og utbedringsmetode.

checkmarkLitem(4).png
Begrens Skadebilde

Det er viktig å reagere raskt ved skade. Særlig når skaden kan utvikle seg slik en vannskade kan gjøre. Vi rykker ut og anbefaler strakstiltak som begrenser skaden.

checkmarkLitem(4).png
Riktig Erstatningsoppgjøre

Våre takstmenn har bakgrunn fra forskjellige bransjer innen bygg og bolig noe som gjør oss spesielt godt kvalifiserte for kalkulering av skader.

checkmarkLitem(4).png

Objektivt Grunnlag For Erstattning

Lindelid Takst er en uavhengig tredjepart som sikrer et profesjonelt og objektivt grunnlag for oppgjør og reparasjon av skade.

bottom of page