top of page
Menn med kalkulator

Reklamasjonsrapport

KORT FORKLART
Hva er en Reklamasjonsrapport?

Reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som benyttes for å kartlegge, samt kostnadsberegne utbedringer av feil eller mangler i forbindelse med eierskifte, hånverkstjenester eller nyoppføringer av byggning.

Reklamasjonsrapporten benyttes ved reklamasjon av feil eller mangler på bolig eller annen bygning.

Beskrivelse av feil og mangler
Rapporten beskriver konkrete feil og/eller mangler det er reklamert på, og sammenlikner dette med informasjonen som ble gitt ved salg eller kontraktsinngåelse. Rapporten påpeker faktaopplysninger ifm. det reklamerte forholdet, men tar ikke stilling til den juridiske siden som skyld eller erstatningsspørsmålet.

Juridisk bindende dokument
Reklamasjonsrapporten er et juridisk dokument som dokumenterer og vurderer feil og mangler av fagkyndig person. Rapporten benyttes i hovedsak av privatpersoner, jurister og forsikringsselskaper.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Utbedringskostnadder
​Det beregnes en utbedringskostnad som oppgis i rapporten. Utbedringskostnaden skal dekke kostnader med å sette feil eller mangel tilbake i stand slik den var da den var ny eller til forventet stand etter forskrift eller byggenorm.

NOE DU LURER PÅ?

Reklamasjonsrapport Spørsmål og Svar

Her er noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med reklamasjonsrapport. Se også vår blogg for mere informasjon, eller ta kontakt så skal vi svare deg på det du lurer på.

bottom of page