top of page
thermal-image-magnifying-glass-insulatio

Termografering

KORT FORKLART
Hva er en Termografi ?


Termografering er en utbredt metode for effektiv lokalisering av varmetap i bygg og kontroll av elektroinstallasjoner. Å termografere er en kostnadseffektiv undersøkelse som gir mulighet for målrettede og mer lønnsomme tiltak. Både termografering og flere andre tiltak kvalifiserer for støtte fra Enova.

Hva er termografering?

 • Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, kuldebroer, feil ved fuktsperre og vindsperre i tillegg til feil eller svakheter i konstruksjon, overflater eller bygningsdeler.

 • Termografering kan utføres på nye og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres. Termografering gjøres med infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. 

 

 • Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperaturforskjellene på overflater tilsvarende et fotografi. For best mulig effekt, bør det være 10 grader forskjell på ute og inne temperatur. Ved termografering bør det være over- eller undertrykk inne i boligen.

 

 • Om du trykktester boligen og finner at du har større luftlekkasje enn det som står i forskriftene, anbefales termografering for å finne ut hvor problemet er. I mange sammenhenger er det naturlig å få utført trykktesting og termografering samtidig

Vertikon Takst - Termografi Bolig

Termografering er best egnet for deg som:

 • Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering

 • Har høye oppvarmingskostnader uten god forklaring

 • Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasjer

 • Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst

 • Har eldre bolig som er bygget på/om

 • Har bolig yngre enn fem år og mistenker dårlig utført byggearbeider (grunnlag for reklamasjon)

 • Skal kjøpe eller selge hus og ønsker å dokumentere utført standard

Fordeler:

 • Identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge denne

 • Avdekker ofte enkelttiltak som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører og  tetting av sprekker

 • Du får et bra grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av boligen

 • Termografering brukes også til kontroll av overoppheting i elektriske anlegg

 • Det kan utstedes tetthetssertifikat om forskriftskravene for tetthet er oppfylt

INSPEKSJON AV VARMEKABLER ELLER VANNBÅREN- VARME?

Termokamera egner seg veldig godt til å identifisere og kontrollere varmeførende rør og ledninger. Ved mistanke om lekkasje eller brudd i varmeførende rør og ledninger, kan dette gi raske svar uten å måtte gå til kostbare fysiske inngrep.

Icon termografi
Vertikon Takst - Energisparing

KAN MAN MOTTA STØTTE TIL TERMOGRAFERING?

Ja, i noen tilfeller gis det støtte til dette. Enova gir støtte til termografering dersom det gjøres i forbindelse med energirådgivning. Se også husbanken.no eller kontakt din egen kommune for å undersøke eventuelle lokale støtteordninger.

ER DU KLAR?

Bestill Takstmann

 Våre takstmenn har sammen med våre samarbeidspartnere lang erfaring med termografering og trykktesting av bolig.
bottom of page