top of page
istockphoto-1205274326-170667a.jpg

Bistand Ved Overtaglese


Når du har kjøpt ny bolig er det mye du skal tenke på ved overtakelse.
Å ha med seg en takstmann gir trygghet i å avdekke eventuell feil og mangler.

KORT FORKLART

Hva er bistand ved overtakelse?

Når man skal ta over ny bolig er det mye man skal passe på. Våre takstmenn bistår med å kontrollere at boligen er etter gjeldende regler og i god stand på overtakelsestidspunktet. Vi kan bidra med anbefalinger dersom det skal oppstå tvist eller gi trygghet om alt er som det skal. Vi ser ofte at kjøper er mer opptatt av plassering av inventar enn å kontrollere om de har fått det de har krav på. Overtakelse av bolig utføres som regel i dag med to befaringer fordelt på én forhåndsbefaring (noen ganger kalt ferdigbefaring) og en overtakelsesforretning.
Viser en leilighet
Forhåndsbefaringen gjør at selve overtakelsen som kommer på et senere tidspunkt ofte går raskere og blir en god opplevelse for alle parter.

I tillegg slipper du håndverkere som skal inn i boligen etter at du har flyttet inn. Befaringen er slik sett en fordel for både selger og kjøper.

Forhåndsbefaringen utføres gjerne ca 2 uker før overtakelsen og har som hensikt å avdekke feil eller mangler som entreprenøren kan utbedre før overtakelsen.
Eventuelle feil eller mangler føres opp i en protokoll for å få en oversikt for utbedring.

Forhåndsbefaring

Fordeler

Styrke forholdet mellom profesjonell selger og deg som kjøper:
Uten byggfagelig bakgrunn kan man ofte føle seg svekket når man møter fagfolk med sterke påstander. Vi har lang erfaring og hjelper deg med å vurdere forhold etter gjeldende regler og krav.

Flere øyne på befaring for å kontrollere:
Ved å ha med seg takstmann på overtakelse eller forhåndsbefaringer vi flere som går over boligen. Vi oppdager vi flere feil og mangler og du slipper etterarbeid med reklamasjoner.

Trygghet i kvaliteten på det du har kjøpt:
Det er trygt å få bekreftet av en fagmann at boligen du har kjøpt er av god kvalitet. Er det feil og mangler er det en trygghet for deg at en fagmann påpeker dette ovenfor selgeren.

Trygghet i at overtakelsen utføres slik den skal:
På en overtakelse er det enkelte regler og retningslinjer man skal følge. Når du har med en erfaren takstmann fra Vertikon kan du være sikker på at alt blir gjort riktig.
Kjøpe et hus

Overflater og innredninger

- Er det skader eller mangler?
Bad
- Har gulvet tilstrekkelig fall? Er overflater og innredning uten skade?
Kjøkken
- Er innredningen komplett? Er det montert komfyrvakt og lekkasjesikring?
Forskriftsmessig stand
- Er synlige bygningsdeler oppført etter gjeldende regler?

Hva
kontrolleres ?

Overtagelse

På selve overtakelsesdagen skal det utføres en formell overtakelsesforretning. Det kontrolleres at feil eller mangler fra forhåndsbefaringen er utbedret og eventuelle nye føres inn i ny protokoll, såkalt overtakelsesprotokoll. Strøm og eventuell vannmåler leses av og ansvaret overføres til kjøper.
Dersom det ikke er vesentlige feil eller mangler i boligen er det grunnlag for overtakelse. Eventuelle feil eller mangler som ikke er vesentlige kan kostnadsberegnes for tilbakehold til dette er utbedret som en forutsetning for overtakelse.
Vertikon har erfaring med å raskt kostnadsberegne eventuell feil og mangler for eventuelt tilbakehold av betaling.
bottom of page