top of page
blueprint-964629.jpg

Tegnetjenester

 

Et godt alternativ til Arkitekt

Vi utfører alt av byggesøknads tegninger for mindre tiltak, som garasjer eller boliger, til å tegne drømmeboligen for deg, akkurat slik du ønsker den.


Skisseprosjekt - Søknadstegninger - As built tegninger - Situasjonsplan - Oppmåling på stedet - Dokumentering av eksisterende bygningsmasse

Skisse / Konsept tegninger

Icon skisse

Skissetegning / konsepttegninger av hus er en enkel tegning som tar for seg de ønsker som kunden har og man tilpasser løsningene slik at disse ønskene blir imøtekommet på en best mulig måte.

Skissetegninger inneholder plan, snitt og hovedperspektiv. Hvis man har tenkt å ha en forhåndskonferanse med kommunen er skissetegninger noe som kan være en fordel å ha da saksbehandler i kommunen har noe konkret å forholde seg til.

Skissetegningene går gjennom en enkel kvalitetssikring for å sjekke at de viktigste elementene er på plass.

Byggesøknadstegninger

Byggesøknadstegninger er mer detaljerte tegninger der alle tekniske løsninger, plassering av møbler og krav ihht forskrifter kommer på plass. Byggesøknadstegninger inneholder fasader, plan, snitt og perspektiv.Det er disse tegningene man bruker når man skal sende inn søknad til kommunen. Alle byggesøknadstegninger går gjennom en kvalitetssikring for å sjekke at alt på tegningene er ihht forskrifter.
Vertikon Takst Byggesøknadstegning
Icon bygg

As Built Tegninger

Brukes når du mangler tegninger på boligen og trenger tegninger for utførelse eller søknad om utvendig eller innvendig tiltak på bolig. Dette kan være rehabilitering, påbygg, tilbygg, balkong osv. som krever søknad, eller som tegning for utførende.

Plantegning

Plantegninger gir en god og rask oversikt over boligens innhold og rominndeling. Det er et nyttig verktøy når både møblering og oppussing av ny bolig skal planlegges.

 

Vi kan utarbeide målsatte plantegninger til deg som gir en eksakt oversikt over din bolig og mulighetene den gir for de fleste aspekter i forbindelse med boligen. En målsatt plantegning vil alltid være utgangspunkt for videre tegneoppdrag på din bolig.

Icon plantegning

Byggesøknadstegninger

Byggesøknadstegninger er fasade-, plan- og snittegning i målestokk 1:100. Inkludert i tjenesten er også plassering av hus på tomt med terrenglinjer. Grunnlag for tegningene er tegningsskisse fra kunde. Tegningene brukes av kunde som vedlegg til byggesøknad mot kommunen. Ved forespørsel kan også dør-/ og vindusskjema leveres.

Tjenesten inneholder

Byggesøknadstegningene utføres i målestokk 1:100.

Fasadetegninger viser kledning på yttervegger og taktekking. 

Det er påført himmelretning.

 

Plantegninger inneholder mållinjer for utvendige konstruksjonsmål. Dør- og vindusmål i yttervegger settes på. 

 

Snusirkel tegnes inn når krav. 

I tillegg vil følgende tegnes inn: plassering av kjøkkeninnredning, baderominnredning, garderobeskap, baderominstallasjoner, vaskerominstallasjoner, varmtvannsbereder, ventilasjonsaggregat, skorstein med ovn og møblement.

 

Snitt tegninger inneholder takvinkel og nettomål for gesimshøyde, etasjehøyder, knevegghøyde for yttervegger, høyde overkant dør- og vindusåpninger, utstikk gesims og bredde loft med høyde 1,90 meter.

Terrenglinjer viser høyde eksisterende terreng og ferdig terreng.

Krav til underlag fra kunde

Utfylt bestillingsskjema, tegningsskisse og stikningsdata for tomten av eksisterende terreng.
Resultat av utført oppdrag til kunde

Tegninger i målestokk 1:100 som inkluderer fasadetegninger og målsatte etasjeplaner og snittegning.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter inngått avtale. Ellers etter gjeldende prisliste.

Prosessen for øvrige tegnetjenester vil variere stort etter kundens ønsker, men i hovedsak med utgangspunkt som for byggesøknadstegninger.

ER DU KLAR?

Bestill Tegnetjeneste

Vi hjelper deg med ditt tegne prosjekt, stort eller lite. Du har iden og underlag som vi kan ta utgangspunkt i og vi tegner ditt prosjekt, enkelt og greit.
bottom of page