top of page
real-estate-property-management-house-le

Uavhengig Kontroll

KORT FORKLART
Hva er uavhengig kontroll ?

Uavhengig kontroll utføres på "viktige og kritiske områder", som har stort omfang av feil og mangler, og er av stor betydning for eier og bruker.Ved siden av å øke fokus på kvalitet, er kontrollen ment å bidra til å spisse foretakenes kompetanse og rutiner.I januar 2013 ble det innført krav til tredjeparts kontroll i alle nye byggesaker. En slik kontroll skal være uavhengig, dvs. den skal gjennomføres av et foretak som ikke har noen personlig eller økonomiske bindinger til prosjektet.

Hva Sier Loven ?

Nye regler fra 01.01.13. Plan og bygningsloven, TEK10

Krav om kontroll for alle søknadspliktige tiltak
Bakgrunn for loven:
Basert på skadestatistikk, hvor viktige og kritiske områder er identifisert
Hensikt:
 • Redusere feil og skader ved økt kvalitetssikring under byggeperioden
 • Rimeligere å rette opp evt. feil underveis i byggeperioden enn senere.
 • Samfunnsøkonomisk gevinst ved å bygge riktig første gang
 • Øke kvaliteten på nye bygg.
 • Loven stiller krav til rutiner og kvalitetssikring av arbeidet
Vertikon Takst - Hva sier loven

Hva Skal Kontrolleres ?
Viktig at avtale om kontroll inngås tidlig i prosjektet

 • Kontroll av prosjektering

  • Kontroll av brann skal være utført før IG (ink. kontrollerklæring)

  • Kontroll av andre fag skal være utført før relevante byggearbeider starer

 • Kontroll av utføring skjer under byggeperioden

 • Kontrollerklæring leveres ved ferdigattest

 • Kontroll må være en kontinuerlig prosess under prosjektet, ikke noe man tenker på til slutt!

Vertikon Takst Hva skal kontrolleres
Hvem Er Ansvarlig For Gjennomføring?
 • Tiltakshaver er ansvarlig for å engasjere kontrollør

 • Kontrollør skal være uavhengig, ingen tilknytning til prosjekterende eller utførende

 • Kontrollør må fakturere direkte til tiltakshaver

 • Entreprenører/ansvarlig søker kan gi anbefalinger til tiltakshaver

 • Inngå avtale om kontroll med tiltakshaver

 • Oppstartsmøte anbefales

 • Sende ut varsel om kontroll

 • Innhente dokumentasjon for kontroll

 • Kontroll av KS

 • Kontroll av prosjektering og utførelse

 • Avviksbehandling

 • Sluttkontroll med kontrollerklæring sendes ansvarlig søker

Hvordan Skal Kontrollen Gjennomføres?

ER DU KLAR?

Bestill Takstmann

 Våre takstmenn har lang erfaring med slike oppdrag og har utført mange uavhengige kontroller. Vi er oppdatert på gjeldende regelverk og forventet god håndverksmessig utførelse. Med dette kan vi oppdage eventuelle feil og mangler slik at dette blir utbedret før det kan bli et stort problem.
bottom of page