top of page

Prisliste Enkel
Utdrag fra komplett prisliste

Alle priser ink.mva
Type tjeneste
Beskrivelse
Veiledende Pris
Boligsalgsrapport
Fra Kr
Kr 7 500,-
Energirådgivning
Fra Kr
Kr 2 500,-
Termografering
Fra Kr
Kr 4 500,-
Plantegning
Fra Kr
Kr 350,-
Arealmåling
Fra Kr
Kr 1 620,-
Verditakst
Fra Kr
Kr 5 000,-
Reklamasjonstakst
Fra Kr
Kr 4 500,-
Timepris
Kr 1 620,-
Våtromsrapport
Kontroll av bad, kjøkken, vaskerom og toalettrom
Kr 4 500,-
Tillegg Boligsalgsrapport
Beskrivelse
Pris
Frittstående bygg som garasje/boder/uthus/blind-/krypkjeller
Oppmåling og enkel generell beskrivelse
Kr 1 500,-
Energimerking
Forenklet energimerking
Kr 1 500,-
*
Forenklet Verdi og Lånetakst

En forenklet lånetakst er en enklere utgave av verdi- og lånetaksten. Takstformen blir kun benyttet i forbindelse med finansiering av boligeiendommer og er et rimeligere alternativ til den mer omfattende verdi- og lånetaksten.

Den forenklede lånetaksten har en kortfattet beskrivelse og arealet blir angitt som samlet bruksareal for hver bygning - bruttoareal blir ikke beskrevet og det blir ikke skilt mellom primær- og sekundærareal.

Våre betingelser

Alle priser er inklusive Mva.
Kjøring, parkering og bompenger kommer i tillegg.

Annet

 • Administrasjonsgebyr kr. 0 ,-

 • Normale bilkostnader tilkommer ved langdistanse  etter spesifikasjon (km, bompenger – statens satser, tidsbruk).
  - Standard pris kjøring/ Start Kr 350,-.
  - Over 20 km pluss Kr 10 pr. Km.

  - For oppdrag utenfor Bergen, Askøy, Sotra Kommune, kommer det tillegg for kjøretid etter gjeldende timesats.

 • Avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret – 50 %, minimum kr 2.000,-.

 • Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører som boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc. Dette forutsettes fremlagt takstmannen senest innen befaringsdato.

 • For spesielle objekter som har særlig stort areal med estimert verdi > 15 mill. kroner, eller objekter med flere enn 2 boenheter, eller boliger over 400 m² må honorar avtales særskilt.

 • Oppdatering av takst eldre enn 6 mnd. tilbys kun for eksisterende kunder. Forutsetter gjennomføring av ny takst befaring.

 • Ordinære betalingsbetingelser netto pr. 5 dager.

 • Ordinær timerate er Kr 1 620,- ink.mva.

Bestilling av oppdrag:

Skal fortrinnsvis skje skriftlig. Følgende opplysninger bør fremgå på bestillingen:

Navn på eier, eiers telefon nr og e-post, eiendommens adresse med gnr, bnr og eventuelt seksjonsnr/leilnr/andel/aksjenr samt navn og tlf nr på eventuell forretningsfører. Fint om også ønsket befaringsdato og leveringsdato er nevnt.

Normal leveringstid:

Boligtakster og tegning: Innen 2-5 arbeidsdager fra befaringsdato.

Boligsalgsrapporter/Skadetakster: Innen 3-6 arbeidsdager fra befaringsdato.

Leveringstidene forutsetter at nødvendig dokumentasjon er fremlagt. Bestilling av oppdrag skal fortrinnsvis skje skriftlig. Følgende opplysninger bør fremgå ved bestilling: Navn på eier, eiers tlf.nr og eventuelt e-post, eiendommens adresse med gnr, bnr og eventuelt seksjonsnr/leilighetsnr/andel/aksjenr, samt navn og tlf.nr på eventuell forretningsfører.

Vi tar forbehold om feil i priserlister på nettstedet

bottom of page