top of page
energy-performance-certificate-efficient

Energimerking

ENEKLT OG KLART

Hva er Energimerking ?

Alle boliger over 50 kvadratmeter som skal leies ut eller selges må være energimerket. Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget.

jbg8ic165p056vg57ph8em17c4.png

 LITT MER OM 

Energimerke

Merket gir en god pekepinn på om oppvarmingsutgiftene er høye eller lave og skal øke bevisstheten rundt energibruk og valg av energikilder i boliger.

Energimerket består av to deler: en Energikarakter (A-G) og en Oppvarmingskarakter (Farge grønn til rød). Til sammen forteller de om Energistandarden i boligen din.

Energikarakteren

A-G

Energikarakteren sier noe om energistandarden til bygningen og dermed noe om forventet forbruk av energi. Skalaen går fra A som er best, til G som er dårligst.

A

B

Lavenergibygninger, passivhus og lignende. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C

Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.

D

E

F

G

Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav en dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

Oppvarmingskarakter
Oppvarmingskarakteren sier ikke noe om hvor mye energi boligen bruker.

Oppvarmingskarakteren blir angitt ut fra hvor stor andel av energien som kommer fra ikke fornybare energikilder, slik som olje, gass, eller fra elektrisitet.
 
Et bygg som bare har panelovner får derfor en dårlig oppvarmingskarakter. Karakteren er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best. 

En grønn karakter betyr at du bruker bioenergi eller annen ny fornybar energi. Bruk av ved, varmepumpe, sol og fjernvarme gir god oppvarmingskarakter. 

En rød karakter betyr at boligen din er avhengig av elektrisitet, olje eller gass. Bruk av mineralolje eller parafin til oppvarming ble forbudt i eksisterende boliger etter 2020.

Eksempel på oppvarmingskarakter:

Grønt:

Vannbåren oppvarming basert på biobrensel.

Gult:

Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, sammen med direkte elektrisk oppvarming.

Rødt:

Bare elektrisk oppvarming eller oljefyring. For eksempel får en bolig som bare har panelovner en dårlig oppvarmingskarakter.

Energiattest

Når energimerkingen er gjennomført, får boligen din en energiattest. Den skal legges frem når du leier ut eller selger boligen din.

Energiattesten gir også en oversikt over hvilke tiltak du kan utføre for å gjøre boligen din mer energieffektiv. Energiattesten er gyldig i ti år.

Gjør du noen energitiltak, kan du når som helst oppdatere energiattesten. Husk også at om du skal kjøpe en bolig, skal den ha en energiattest.

energiattest-energimerk-bolig-sormeglere

ER DU KLAR ?

Bestill Energimerking Fra Lindelid Takst

Vi mener at energirådgivning skal lønne seg, og gjerne i tillegg støttes økonomisk. Lindelid Takst har gitt energirådgivning til mange  boligeiere som alle har mottatt tilskudd fra Enova.
Vi har erfarne energirådgivere som alle tilfredsstiller Enovas kompetansekrav, og er listet på Enovas energirådgiverregister. Kom igang med energirådgivning i dag!
bottom of page