top of page
earth-world-map-globe-planet-831e9b07898

Energirapport

ENKELT OG KLART !

Hva er en Energirapport?

Vi har lang erfaring med husinnspeksjon og energirådgiver ved hjelp av termokamera.

Mistenker du utetthet, varmetap eller andre mangler ved din bolig? Vil du bare ha bekreftet kvaliteten på byggets klimaskjerm (Boligens Allværsjakke)? En godkjent energirådgiver kan ta en husinspeksjon av bolig din med termokamera for å avdekke eventuelle avvik. Ved hjelp av trykktestingsutstyr kan vi etablere en trykkforskjell mellom ute og inne som bidrar til å avdekke varmelekkasjer.

 

Hva Så ?

Basert på vår rapport kan du søke om støtte til oppgradering av boligen din. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima og økt bokomfort.

INSPEKSJONSRAPPORT

Vi har sertifiserte termografører og energirådgivere som med profesjonelt utstyr og relevant kompetanse innenfor energirådgivning.

En energirådgiver kan avdekke luftlekkasjer og kuldebroer i ulike bygningskonstruksjoner.

Dersom termografering utføres i sammenheng med energirådgivning, støttes tjenesten med inntil kr 7500,- av Enova.

termografering bolig.jpeg
Bunke med filer
Termografi.jpeg

HUSINSPEKSJON

Husinspeksjon inkluderer en utfyllende rapport som dokumenterer funn på en nøytral og objektiv måte.

Den viser infrarøde bilder sammen med digitale foto etterfulgt av kommentarer og forklaringer.

Rapporten kan benyttes som utgangspunkt for utbedringer eller som dokumentasjon ved tvistesaker.

Den egner seg også som et kvalitetsbevis for dokumentasjon av godt håndverk.

ANDRE TJENESTER

Vi har tilgang på avansert utstyr og kan utføre måling av fukt, radon, røykgass og inneklima. Vi gjør det vi kan for å løse våre kunders behov. 

ER DU KLAR?

Bestill Takstmann

Vi mener at energirådgivning skal lønne seg, og gjerne i tillegg støttes økonomisk. Vi har gitt energirådgivning til mange boligeiere som alle har mottatt tilskudd fra Enova. Lindelid Takst har erfarne energirådgivere som alle tilfredsstiller Enovas kompetansekrav, og er listet på Enovas energirådgiverregister. Kom igang med energirådgivning i dag!
bottom of page