top of page
hiclipart.com.png

Tilstandsrapport - Boligsalgsrapport

KORT FORKLART
Hva er en Boligsalgsrapport?


Tilstandsrapporten også kalt Boligsalgsrapport, senker konfliktnivået i bolighandelen og gir forutsigbarhet. Skal selge bolig og ønsker å være troverdig i markedet eller ønsker en god oversikt over fremtidige behov for oppgraderinger er det en tilstandsrapport du trenger. Kort sagt får du en tryggere bolighandel.

Familievisningshus

  Mindre Usikkerhet  

Tilstandsrapporten bidrar til en tryggere bolighandel med en fagkyndig vurdering før avtaleinngåelse om eierskifte.

  Tryggere Bolighandel  

Tilstandsrapporten bidrar til en tryggere bolighandel med en fagkyndig vurdering før avtaleinngåelse om eierskifte.

  Reduser Konflikter  

Ved å komme med relevante opplysninger om boligen gjennom en tilstandsrapport, justeres forventningen til kjøperen og konfliktnivået reduseres.

laptop

UAVHENGIG TAKSTMANN
Trenger jeg det ?

Når  du skal selge bolig er det alltid lurt å få en takstmann til å utføre en tilstandsrapport (Boligsalgsrapport) på boligen din. I de aller fleste tilfeller gjøres dette etter at du har inngått avtale om salget med megler. Megler får da sin takstmann til å utføre oppdraget. 

Om takstrapporten skulle avdekker feil og mangler ved din bolig vil dette ofte gjenspeile seg i redusert pris på boligen. I en slik situasjon vil det ofte være vanskelig og frustrerende for deg å få utført de nødvendige utbedringer før boligen legges ut for salg.For å unngå en slik situasjon, og for å få full oversikt og kjennskap til boligen din, samt å ha mulighet og tid til å utbedre eventuelle feil og mangler som takstrapporten påpeker, er det anbefalt av forbrukermyndigheter å få utført boligsalgs- rapporten før du setter i gang salgsprosessen.

På denne måten får du full oversikt over din egen bolig og dermed dine verdier. Spessielt om du velger en boligsalgsrapport med verdivurdering. På den måten slipper du store overraskelser på et tidspunkt du trenger dem som minst. Og du kan da ta gode valg for å sikre din største investering når du velger megler og skal gjennomføre salget.

bottom of page