top of page
solar-power-solar-energy-energy-developm

Energirådgivning

Enkelt og greit...

Du får inntil 7 500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver. Han vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken. Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova støtter en rekke av tiltakene som Vertikon energirådgiver vil anbefale.Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig. 

Hvorfor bruke en Energirådgiver ?

Hva er en Energirådgiver?

 

En energirådgiver er en viktig fagperson for boligeiere som vurderer en større energioppgradering av boligen sin. En energirådgiver skal kunne gi kompetente råd og kyndig veiledning om energioppgradering av boligen.
Enova gir tilskudd til boligeiere som ønsker å gjennomføre energirådgivning. For å få tilskudd kreves det at en godkjent energirådgiver gjennomfører en befaring av boligen for å vurdere hvordan boligen kan energioppgraderes, og høre hva boligeieren ønsker å gjennomføre.
Energirådgiver skal basert på befaringen registrere boligens energimerke i Energimerkesystemet (EMS) og utføre energiberegninger som viser boligens energitilstand før oppgradering og estimert energitilstand etter planlagte tiltak.

Hva Gjør Lindelid Takst som din Energirådgiver?

Vår arbeidsprosess vil være i hovedsak som skissert under

Trinn

1

Energirådgiver med støtte fra Enova

Boligeier kontakter Oss og avtaler energirådgivning
icon lindelid Talst
Vi besøker boligeier for å undersøke boligen
Icon Lindelid Takst
Vi dokumenterer boligens tilstand
Icon Lindelid Takst
Vi oversender tiltaksplan og energiberegning til boligeier.
Icon Lindelid Takst
Vi lager en tiltaksplan over energitiltak og utfører energiberegninger i Enova systemet.
Boligeier registrerer søknad om støtte til energirådgivning på Enova sine nettsider
Enova utbetaler støtte for energirådgivning til boligeier

Oppgradering med støtte fra Enova

Trinn

2

Boligeier avtaler oppdrag med godkjent byggefirma
Boligeier gjennomfører oppgradering etter avtale og planlagte tiltak utarbeidet av energirådgiver
Energirådgiver kontrollerer og dokumenterer at gjennomførte tiltak samstemmer med planlagte tiltak utarbeidet i Trinn 1. Energirådgiver oversender dokumentasjon til boligeier.
Boligeier registrerer søknad om støtte til oppgradering hos Enova.
Vedlegger energiberegninger og tiltaksliste mottatt fra energirådgiver.
Enova sjekker at alle kriterier er tilfredsstilt og at alle vedlegg er mottatt.

Boligeier får utbetaling av støtte fra Enova.
Icon Lindelid Takst

Hvor mye kan jeg få i tilskudd fra Enova ?

Energirådgivning.png

Energirådgivning
Du får inntil 7500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver med termografering til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Energirådgivning.png

Energirådgivning
Du får inntil 5000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver uten termografering til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Bio-ovn med vannkappe.png

Veske til vann vamepumpe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg veske til vann varmepumpe.

Bio-ovn med vannkappe.png

Bio ovn med vannkappe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en bio oven med vannkappe.

Solfanger.png

Solfanger

Du får inntil 15.000 kroner i støtte når du installert et solfangeranlegg.

meny varmtvannsbereder.jpeg

Smart varmtvannsbereder

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder

NY

byggningskropp.png

Oppgradering av bygningskroppen

Du får inntil 150.000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt.

Akumulatortank.png

Akkumulatortank

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du får installert en akkumulatortank.

Avtrekksvarmepumpe.png

Avtrekksvarmepumpe

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en avtrekksvarmepumpe

Bio-ovn med vannkappe.png

Biokjel

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel.

Varmegjennvinning av gråvann.png

Varmegjenvinning av gråvann

Du får inntil 2.500 kroner i støtte når du får installert varmegjenvinning av gråvann.

meny vannbåren.jpeg

Tiltaksbonus - Vannbårent anlegg 

Du får inntil 15.000 kroner i bonus støtte.

NY

Banlansert Ventilasjon.png

Balansert ventilasjon

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt

Akumulatortank.png

Luft-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 0 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe.

NB: Støttes ikke lenger

Vannbåren Varme.png

Vannbåren varme

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme.

Elproduksjon.png

Elproduksjon

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

menu_5926_4.jpeg

Smart strømstyring for bolig

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styrings systemer for hjem eller fritidsbolig

NY

ENERGITILTAK UTEN STØTTE

Som likevel er lurt å utføre alene eller i kombinasjon med andre tiltak som utløser støtte
Luft til luft varmepumpe.png

Luft-til-luft-varmepumpe

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en luft-til-luft-varmepumpe er et slikt tiltak.

Varmestyring.png

Varmestyringssystem

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å bytte til varmestyringssystem et slikt tiltak.

Vertikon Takst Energirådgivning

Rentbrennende vedovn

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en rentbrennende ovn er et slikt tiltak.

Etterisolering.png

Etterisolering

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Etterisolering av boligen er et slikt tiltak.

Montere Tettelist.png

Montere tettelister

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å montere tettelister er et slikt tiltak.

Lavenergivindu.png

Lavenergivindu

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å bytte til lavenergivinduer er et slikt tiltak.

Vertikon Takst Energirådgivning

Energieffektiv belysning

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Du kan halvere energibruken ved å gjøre enkle tiltak for lamper og lys.

  • Du får en grundig vurdering av boligens energitilstand, som gjør det lettere å prioriterer energitiltak.

  • Du sikrer at tiltakene du gjennomfører sparer deg for mest mulig energi.

  • Boligen kan få bedre energimerke.

  • Med tiltaksplanen får du oversikt over hvilke tiltak som gir støtte fra Enova.

Gode Grunner Til Å Velge Energirådgiver Fra Lindelid Takst !

ER DU KLAR ?

Bestill Energirådgiver Fra Lindelid Takst AS

Vi mener at energirådgivning skal lønne seg, og gjerne i tillegg støttes økonomisk. Vi har gitt energirådgivning til mange  boligeiere som alle har mottatt tilskudd fra Enova. Lindelid Takst er en erfaren energirådgivere som tilfredsstiller Enovas kompetansekrav, og er listet på Enovas energirådgiverregister.
Kom igang med energirådgivning i dag og spar penger du også!
bottom of page