top of page
Pris-for-hus-eller-hytte-1024x576.jpg

Verditakst - Lånetakst

KORT FORKLART
Hva er en Verditakst?

Verditakst også kalt Verdi og Lånetakst er kort og godt en rapport som dokumenterer hva slags verdier du har i boligen din. Når du bestiller en verditakst får du et strukturert dokument med en beskrivelse som gir grunnlag for å beregne markedsverdien på boligen. Beregningen tar hensyn til teknisk verdi, beliggenhet og boligens størrelse og standard.

Skal du refinansiere?
Skal du låne penger med bolig som sikkerhet? Eller skal du kjøpe ut, eller selge som følge av arveoppgjør, skilsmisse eller liknende? Da er det verditakst (verdi- og lånetakst) du trenger.
Teknisk Tilstand

Enkel beskrivelse av boligens teknisk tilstand som grunnlag for den tekniske verdien. Her vurderes slitasje, elde og vedlikeholdsbehov.

Eiendommens beliggenhet
Eiendommens beliggenhet vurderes med hensyn til avstander, solforhold, lysforhold og utsikt. Mange vil mene at beliggenheten er det viktigste for verdien på boligen.
Boligens standard
Takstmann vil vurdere den tekniske og kosmetiske standard som høy, normal eller eller lav. Standarden påvirker den tekniske verdien på boligen.
Vertikon Takst Objektiv vurdering

FÅ KORREKT PRIS

Objektiv Verdivurdering

I dag kan man få en verdivurdering på bolig eller eiendommen din av eiendomsmegleren billigere, eller ofte gratis. Forskjellen med å heller benytte seg av en verditakst utarbeidet av en takstmann er at takstmannen ikke har egne interesser i verdien som settes. Eiendomsmegleren kan ha ulike motiver for prisvurderingen, mens takstmannen har en objektiv innstilling til prisen han setter.

Vertikon Takst Lokalkjente Takstmenn

HVORFOR !

Lokalkjente Takstmenn

Lindelid Takst har lokalkjente takstmenn med faglig kompetanse og lang erfaring som er avgjørende for å vurdere verdien på en eiendom. Det kan ofte være små variasjoner i bolig eller på eiendommen som vi vet vil påvirke markedsprisen betydelig. Våre takstmenn er trent i å observere disse variasjonene samt lese markedet slik at eiendommen eller boligen som vurderes får en mest mulig korrekt pris.

ENKELT & KLART
Hva Brukes Verditakst til?


En verditakst er nyttig i mange situasjoner men som oftest blir den tatt i bruk i ved refinansiering, arveoppgjør eller ved skilsmisse.

Arveoppgjør                                 

Ved arveoppgjør brukes verditaksten som for å konstatere av eiendommen eller boligen din. Ofte kan arvet eiendom eller boligen ligge i et område du ikke er kjent i, eller du bare ønsker en fagkyndig vurdering.

Refinansiering                                          

Verditakst er godkjent til bruk for banker og andre låneinstitusjoner som grunnlag for belåning eller refinansiering. Du kan bruke verditaksten ovenfor en låneinstitusjon, bank eller lignende som grunnlag for bedre lånevilkår eller utvidet lån.

Skillsmisse                                                         

I en skilsmisse situasjon vil det være fornuftig å få en objektiv og uavhengig part inn som vurderer verdien på eiendommen eller boligen som skal fordeles. Våre takstmenn er trent i å ikke skape splid, men utføre oppdraget profesjonelt og rettferdig.
bottom of page